Skip to content Skip to footer

Ahşap Kurutma Fırınları

Ahşap Kurutma Fırınları

Yeni kesilen tomruktan alınan kerestede yüksek derecede su bulunmaktadır. Ahşabın bu halde uygulanabilen bir kullanım yeri yoktur. Kullanılmadan önce kurutulması gerekir. Organik bir madde olması nedeniyle küflenerek çürüyebilir. Ayrıca higroskopik bir madde olması ve heterojen yapısı nedeniyle havanın neminden etkilenmekte ve çalışmaktadır. Fakat tekniğine uygun şekilde kurutmak suretiyle çürümesini önlemek, çalışmasını minimuma indirmek mümkündür. Bilindiği gibi kuru ağaç malzeme çürümez.

Mantarlar %20’nin altına kadar kurutulmuş ahşap malzemede yaşayıp gelişemezler. Kullanım amacına uygun nem oranına kurutulmuş malzeme daha az çalışır. Kurutma, taze durumdaki ağaç hammaddesinde bulunan fazla suyun malzemenin kullanım amacına uygun oranlara düşürülmesi işlemidir.

Ağaç malzemenin kurutma tekniği bakımından en önemli özelliği, çevresindeki bağıl nem ve sıcaklık koşullarına uygun bir nem oranına uyma eğilimidir. Bu özellik kuru ağacın nem alıp genişlemesine, yaş ağacın ise kuruyup daralmasına neden olur. Ağacın kereste olarak birkaç veya onlarca yıl bekletilmiş olması bu özelliğini etkilemez. “Higroskopik bölge” diye adlandırılan %0 ile %30 ağaç nemi arasında, ağaçtaki nem değişiklikleri ölçü değişikliklerini de beraberinde getirir.

Ölçülerdeki bu değişmelere “Çalışma” denilmektedir. Teknik kurutmanın amacı, üretimin son bölümlerinden önce, ağacın nem oranının, olabildiğince, son kullanım yerindeki iklim koşullarına uygun oranlara getirilmesidir. Bu işlem ağacın üretim sırasında ve kullanım yerinde istenmeyen oranlarda çalışmasını önlemek için temel koşuldur.

Teklif Al