Skip to content Skip to footer

İnsan Kaynakları Politikası

SARPEDON GLOBAL TRADE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Sarpedon Global Trade’in yatırım yaptığı en büyük değer ‘insan’dır. Şirketin temel insan kaynağı stratejisi, mevcut ve potansiyel çalışanları için “Mükemmel İşveren” konumunu sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Sarpedon Global Trade’in geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, Sarpedon Global Trade’in sahiplendiği değerleri sahiplenerek, şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmak Sarpedon Global Trade’in insan kaynakları stratejisinin temel hedefidir.

“Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmak” ilkesi etrafında; çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapısını geliştirerek, konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen yaratıcı, disiplinli, öz motivasyona sahip çalışanlara sahip olmak Sarpedon Global Trade’in birincil amacıdır.

Seçme ve Yerleştirme Politikası

Sarpedon Global Trade, öz motivasyona sahip, proaktif, sonuç odaklı, yetenekli, gelişime ve iletişime açık çalışanlara kariyer ve gelişim fırsatları sunar. İşe alım süreçlerinde temel hedefi, adayların yetenek ve becerilerini iyi analiz ederek, “doğru işe doğru adayları yerleştirmek” ve bu analizler doğrultusunda aday/çalışanların potansiyellerini ortaya çıkartmaktır.

Çalışan ihtiyacı, kariyer portallarında yayınlanan ilanlara yapılan başvurularla ve iç referanslar aracılığıyla gelen adaylarla karşılanır. İşe alınacak adaylara pozisyonun gerektirdiği ölçme ve değerlendirme araçları uygulanır.

Sarpedon Global Trade, “Genç Yetenek Programları” ile üniversiteden yeni mezun olan gençlere de kariyer fırsatları sunar ve onları cesaretlendirerek iş hayatına hazırlar.

Öğrenim ve Gelişim Politikası

Sarpedon Global Trade’in hedefi, çalışanlarının kariyer ve sosyal gelişimlerini mesleki ve kişisel gelişim programları ile desteklemektir.

Öğrenim plan ve programlarını, ihtiyaç analizlerine, kariyer yönetim ve performans değerlendirme sisteminin sonuçlarına göre çalışanlarıyla ve yöneticileriyle birlikte oluşturur ve uygular.

“Yönetici Gelişim Programı” ile, yöneticilerinin ve yönetici adaylarının mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra yönetsel becerilerinin de gelişimini hedefler ve onları geleceğe hazırlar.

Performans Değerlendirme Politikası

Performans Yönetim Sistemi ile; şirket hedefleriyle çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, şirket başarısının artırılması, şirket hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, çalışanların beklentilerinin belirlenerek şirkete bağlılıklarının artırılması ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturularak, iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Sarpedon Global Trade’te Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı olmak üzere iki ayrı performans değerlendirme sistemi uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından şirket hedefleri doğrultusunda her senenin başında her bir çalışan için “SMART” olarak nitelendirilen; ayrı ayrı, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı ve zaman sınırlı hedefler belirlenmekte; bu hedefler düzenli olarak takip edilmekte ve hedeflerini gerçekleştirenler ödüllendirilmektedir.

Kariyer Yönetimi Politikası

Sarpedon Global Trade’in temel felsefesi, her çalışanın beklentilerine uygun kariyer planlaması ve gelişimi sağlayarak kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmaktır.

Sarpedon Global Trade, üst düzey yöneticilerini kendi çalışanları arasından yetiştirmeyi hedefler. Tüm çalışanlar için Genel Müdürlüğe kadar kariyer yolu açıktır. Çalışanlar kendi kariyer hedeflerini, İnsan Kaynakları Bölümü ve yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler.

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Politikası

Sarpedon Global Trade’in temel politikası, iş hayatı ve özel hayat dengesini koruma ilkesinden hareketle, çalışanlarının motivasyonu ve bağlılığını artıracak, ilgi duyulan sosyal faaliyet ve aktiviteleri desteklemektir. Bu kapsamda, çalışanlarının memnuniyetini, motivasyonunu, bağlılığını ve çalışma ortamının huzurunu önceliklendiren uygulamalar ve aktiviteler geliştirir; çalışanlar arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek ve kaynaşmayı sağlamak üzere iletişim toplantıları, organizasyonlar ve etkinlikler gerçekleştirir.