Skip to content Skip to footer

Isıl İşlem Fırınları

Isıl işlem fırınları öncelikle ahşap kurutma fırınlarıdır. Yönetmeliğe uygun PT100 sıcaklık ölçerler kullanılarak ahşap malzemelerin sıcaklığı fırın içindeki 13 ayrı noktadan ölçülür. Ahşap ambalaj malzemelerine, iç sıcaklığı asgari 56°C’lik bir sıcaklığa ulaştıktan sonra en az 30 dakika 56 °C veya üzerinde bir sıcaklık uygulanır. Verilerin kayıt altına alınıp bu verilerin yazdırılması ile işlem tamamlanır.

Bu işlemin amacı Uluslararası Bitki Koruma Birliği tarafından geliştirilen ISPM15 (Bitki Sağlığı Önlemlerine İlişkin Uluslararası Standartlar No 15) önemlidir.

ISPM 15
Bu işlem dikili ağaçlar için tehdit oluşturan zararlıların yayılmasını önlemek için ham ahşap ambalaj malzemelerine uygulanır. Bunlar; palet, ambalaj destek malzemesi, sandık, makara, paketleme blokları, yükleme tahtaları, palet kolları ve kızaklar gibi ahşap ambalaj malzemelerini kapsar.

ISPM 15 Uluslararası Bitki Koruma Birliği (IPPC) tarafından geliştirilen ve ürünleri ülkeler arasında nakletmek için kullanılan 6mm’den daha kalın ahşap malzemelerin işlenmesi ihtiyacını doğrudan ele alan bir Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemidir.

Temel amacı, bitkileri veya ekosistemleri olumsuz etkileyebilecek hastalık ve böceklerin uluslararası taşınmasını ve yayılmasını önlemektir. ISPM 15, Ahşap kabuğunun çıkarılmasını, ardından metil bromür ile ısıl işlem görmesini veya fümigasyona tabi tutulmasını, damgalanmasını veya markalanmasını gerektiren tüm ahşap ambalaj malzemelerini etkiler. Bunlar; palet, ambalaj destek malzemesi, sandık, makara, paketleme blokları, yükleme tahtaları, palet kolları ve kızaklar gibi ahşap ambalaj malzemelerini kapsar.

Bu hususta ısıl işlem fırınlarının uluslararası standartları karşılayacak şekilde üretilmesi gerekmektedir. 

Teklif Al